PRZEGLĄD HODOWLANY

Informujemy, że w dniu 7.10.2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału ZKwP w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 84 odbędzie się Przegląd Hodowlany wszystkich ras.

Sędzia: Piotr Król

Wypełnione elektronicznie zgłoszenia (plik PDF >) proszę przesyłać na maila torun@zkwp.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wyślemy po zamknięciu zgłoszeń.
• Oplata za przegląd wynosi 580 zł i dotyczy wszystkich ras z wyłączeniem ras polskich
• Opłata za przegląd ras polskich wynosi 290 zł
• Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia psa/suki na przegląd jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, jak również dokonanie opłaty na konto oddziału z dopiskiem przegląd hodowlany
44 2030 0045 1110 0000 0407 5350.

Dokumenty niezbędne na przeglądzie
• Rodowód psa
• Książeczka zdrowia psa z ważnym szczepieniem na wściekliznę
• Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli
Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną.

Zmiany w opłatach !!!

Obniżenie opłaty za zgłoszenie na Wystawę Klubową Chartów, a konkurencje hodowlane bez opłat.
Uwaga! - osobom, które dokonały wpłat po 15 lipca 2022 w kwocie 170 zł, różnice zostaną zwrócone na rachunek bankowy.


PRZEGLĄDY HODOWLANE


Informujemy, że w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu, będą odbywały się przeglądy hodowlane przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami (PDF) >

Przeglądy odbywać się będą w siedzibie oddziału w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 84 od godz. 17.00, przeprowadzane będą przez następujących sędziów:
- pinczery, sznaucery i czarne teriery - Karolina Wójcik-Wonorska
- teriery - Anna Winiarska
- jamniki - Karolina Wójcik-Wonorska
- wyżły - Anna Winiarska
- aportery, płochacze i psy dowodne - Sławomir Sztul
- rasy nieuznane - Anna Winiarska

Wypełnione elektronicznie zgłoszenia (plik PDF >) proszę przesyłać na maila torun@zkwp.pl do dwóch dni przed każdym terminem przeglądu.

Opłaty w wysokości 580 zł (rasy polskie 290 zł) prozę wpłacać na konto Związku Kynologicznego w Polsce oddział w Toruniu nr 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350 z dopiskiem przegląd hodowlany.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, zaplanowane na 27 marca 2020, Walne Zgromadzenie zostaje ODWOŁANE. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2022

Prosimy o opłacenie składki członkowskiej za 2022 rok w kwocie 70 zł.
Opłaty można dokonać w kasie oddziału lub na konto: 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Związek Kynologiczny w Polsce jako jedyna organizacja w Polsce zrzeszona jest w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Federation Cynologique Internationale). Tylko psy zarejestrowane w ZKwP mają prawo udziału w wystawach organizowanych pod patronatem FCI.
Szczenięta nabyte z dokumentacją innych organizacji lub stowarzyszeń nie mogą być rejestrowane w ZKwP, uzyskiwać tytułów oraz uprawnień hodowlanych.

                                                                                              Zarząd Oddziału

Uwaga hodowcy !
Zgodnie z "Regulaminem hodowli psów rasowych" oraz postanowieniem OKH hodowcy są zobowiązani udostępnić w czasie przeglądu miotu szczenięta oraz matkę tych szczeniąt do kontroli.
Metryki dla szczeniąt będą wydawane przez Biuro Oddziału w czasie
do 2 tygodni od dnia przeglądu miotu.

 

 

Wystawy - Dog Shows 2022