Ostatnie Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków oddziału odbyło się w dniu 10 marca 2019 r. Wybory uzupełniające odbyły się 14 lipca 2021 r.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
  Przewodnicząca Zarządu Karolina WÓJCIK-WONORSKA
  V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych

Zdzisław ŁUKASIK

V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych

Larysa KARPIŃSKA-JETTKA

  Skarbnik Piotr WYBORSKI
  Sekretarz Joanna DĄBROWSKA
  Członkowie Zarządu

Natalia JETTKA
Przemysław JARCZYŃSKI
 

  Zastępsy Członków

Natalia LANGE
Joanna WROTNA-OPOKA
 
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodnicząca

Maria SKOWROŃSKA

  Zastępca

Andrzej KUCIŃSKI

  Sekretarz

Agnieszka SZYMCZAK

Członkowie

Paulina KORPAL
Magdalena ORŁOWSKA
 

Zastępcy Członków

Sławomir SZTUL
Rafał BRZOSTOWSKI
 
 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodnicząca

Agnieszka HAJZER

  Zastępca

Bogusława STRZYŻEWSKA

  Zastępca

Malwina SPRYNGER-FOKSIŃSKA

  Członkowie

Agnieszka Wiśniewska
Jarosław SKOCZKOWSKI
 

  Zastępcy Członków Jarosław KUBISZ
Jerzy NOWICKI
  
Rzecznik dyscyplinarny

Dorota WOŹNIAK