Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 20.03.2022 roku zostały wybrane władze oddziału:
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
  Przewodnicząca Zarządu Joanna DĄBROWSKA
  V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych

Rafał BRZOSTOWSKI

V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych

Zdzisław ŁUKASIK

  Skarbnik Piotr WYBORSKI
  Sekretarz Agnieszka HAJZER
  Członkowie Zarządu

Jolanta RZESZOTARSKA
Agnieszka WIŚNIEWSKA
 

  Zastępcy Członków

Przemysław JARCZYŃSKI
 
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodnicząca

Magdalena KOZŁOWSKA

  Zastępca

Paweł MAŚLEWSKI

  Sekretarz

Joanna WROTNA-OPOKA

Członkowie

Ewa WOŹNICZKA
Renata KŁUDKOWSKA
 

Zastępcy Członków

Paulina KORPAL
Robert OSSOWSKI
 
 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodniczący

Sławomir SZTUL

  Zastępca

Bogumiła STRZYŻEWSKA

  Zastępca

Andrzej KUCIŃSKI

  Członkowie

Anna KLEWICZ
Anna WINIARSKA
 

  Zastępcy Członków Julia RZESZOTARSKA
  
Rzecznik dyscyplinarny

Agnieszka SZYMCZAK