Osoby uprawnione do tatuowania psów
 
Karolina WÓJCIK-WONORSKA tel. 601-807-626

Larysa KARPIŃSKA-JETTKA tel. 602-862-863