Komunikaty

 
EGZAMINY, TESTY

Serdecznie zapraszamy na egzaminy:
- BH-VT, PT, IGP (IPO) 1, 2 - Testy psychiczne wszystkich ras
- Przegląd hodowlany oraz Licencja hodowlana Owczarka Niemieckiego
w dniu 27.10.2019, które odbędą się w Lubiczu Górnym 87-162 przy ul. Rzemieślniczej 8.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych egzaminów i testów prosimy konsultować z kierownikiem sekcji szkolenia: Piotrem Wyborskim (tel. 506 019 117)

WAŻNE
Ze względu na zapisy w regulaminie organizacji imprez kynologicznych Głównej Komisji Szkolenia Psów informujemy, że:
Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie lub testach mogą zapoznać się ze specyfiką placu szkoleniowego w terminie ustalonym z panem Krzysztofem Brzoskniewiczem (tel. 505 127 151) lub Piotrem Wyborskim (tel. 506 019 117).
Łączna minimalna ilość psów przystępujących do egzaminów (BH, PT, IGP) wynosi 4, dlatego prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail : torun@zkwp.pl . Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odwołanie egzaminu. Dla sprawniejszej organizacji imprezy należy przesłać na powyższy adres e-mail skan lub dobrej jakości zdjęcie rodowodu psa.
Wszelkie wątpliwości i pytania należy zgłaszać u kierownika sekcji szkolenia psów O/Toruń Piotra Wyborskiego (506 019 117).