Zarząd Oddziału
 
Opłaty obowiązujące w roku 2021  
   
Rodzaj opłaty
 
Opłata
składka członkowska 2021 r. 70 zł
wpisowe 30 zł
rejestracja psa 20 zł
rodowód krajowy 60 zł
nostryfikacja, wpis do Księgi Wstępnej 60 zł
rodowód eksportowy 120 zł
rodowód eksportowy - wydanie w trybie ekspresowym 300 zł
nostryfikacja rodowodu - w trybie ekspresowym 150 zł
rejestracja przydomka hodowlanego w ZG ZKwP i FCI 120 zł
zmiana w rejestracji przydomka hodowlanego w ZG ZKwP (np. dopisanie współwłaściciela) 120 zł
rejestracja przydomka hodowlanego w FCI (już zarejestrowanego w ZG ZKwP) 60 zł
metryka 30 zł
karta miotu 19 zł
karta krycia 25 zł
tatuaż (za każde szczenię) 7 zł
przegląd miotu (za każde szczenię) 7 zł
dyplom Championa Polski, Młodzieży (opłata na rzecz ZG) 50 zł
   
   
   
Konto bankowe:
44 2030 0045 1110 0000 0407 5350 - Bank BGŻ BNP Paribas S.A